September na Luníku IX

Hoci sa už začal nový školský rok, medzi deťmi z Luníka IX ešte rezonujú prázdninové zážitky z letných aktivít s ETP. Potvrdili to aj na vyhodnotení Letnej akadémie na Deviatke, kam prišli aj ich rodičia. Mamky sa živo záujímali o využívanie voľného času svojich detí a záleží im na tom, aby ho naĺňali zmysluplne. Naše nové, mladé kolegyne Stelka Hajdučeková a Evka Turtáková na túto príležitosť napiekli chutné koláče.

Deťom sa z celej letnej akadémie najviac páčil výlet do Dubníckych opálových baní a Prešova. Na vyhodnotení sme im odovzdali diplom – doklad o tom, že prešli 49. zemskou rovnobežkou, ktorá ide centrom metropoly Šariša, rovnako ako Parížom či nemeckým Karlsruhe. Deti si odniesli domov aj hrnčeky, ktoré si počas jedného dňa akadémie vlastnoručne vyrobili na hrnčiarskom kruhu v dielni Igora Macáka na Hrnčiarskej a hrnčiar im ich vo svojej peci vypálil.

Nový školský rok sa začal aj pre stredoškoláčku – už mamičku a stredoškoláka, ktorí si dopĺňajú vzdelanie v rámci nášho projektu druhošancového vzdelávania. V štúdiu na  Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii im budú v súlade s možnosťami projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie pomáhať projektoví učitelia.

Podmienkou zapojenia sa do druhošancového vzdelávania je ukončený 7. ročník základnej školy. Projekt láka čoraz viac záujemcov. Prostredníctvom neho môžu klienti ukončiť ôsmy a deviaty ročník základnej školy alebo študovať na strednej škole. Na Luníku IX prejavilo záujem o doplnenie si vzdelania vyše štyridsať ľudí a sú medzi nimi dvadsiatnici i štyridsiatnici. Veríme, že čo najviac z nich, ideálne všetci, vo svojom odhodlaní vytrvajú a nadobudnutým vzdelaním získajú väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

„Celý august som chodila za ľuďmi z Luníka IX a vysvetľovala som im význam a výhody druhošancového vzdelávania,“ hovorí naša kolegyňa Veronika Poklembová. „Pre našich klientov je zvyčajne ťažké sa rozhodnúť, že sa znovu posadia do školských lavíc a pribudnú im žiacke povinnosti,“ dodáva.

Veľký záujem o druhošancové vzdelávanie majú aj klienti z ďalších našich lokalít – z Rankoviec, Starej Ľubovne-Podsadku a Veľkej Idy, kde ich k štúdiu inšpirujú naši komunitní pracovníci.

K Luníku IX sa viaže aj náš pripravovaný workshop Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý sa uskutoční 25.  a 26. septembra. Je určený odborným zamestnancom inštitúcií a organizácií, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom Luníka IX. Workshop vysvetlí účastníkom problematiku chudoby ako sociálneho a ekonomického javu a naučí ich porozumieť jej, budeme hovoriť o mýtoch o zvýhodnení rómskeho etnika, o potrebe adekvátnej komunikácie s chudobnými i o možnosti spolupráce všetkých zainteresovaných na spoločnom zámere: Aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo