HĽADÁME UČITEĽKY A UČITEĽOV!!!

V projekte „Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie“, ktorý je financovaný z ESF v rámci OP EVS, hľadáme učiteľov a učiteľky, ktoré by sa zapojili do projektu.

Projekt sa zameriava na zefektívnenie druhošancového vzdelávania. Cieľovou skupinou teda budú študenti, ktorí predčasne odišli zo školského systému (bez dosiahnutia stupňa vzdelania, prípadne s dosiahnutým nižším stredným vzdelaním) a opätovne sa doň zapájajú.

Projekt sa uskutočňuje v 4 lokalitách: Stará Ľubovňa, Košice-Luník IX, Rankovce a Veľká Ida.

Náplň práce:

  • Práca so študentmi v poobedňajších hodinách
  • Vzdelávacie aktivity, doučovanie
  • Voľnočasové aktivity
  • Možnosť zapojenia do školení
  • Konzultácie s vedením projektu

Forma úväzku:

  • Dohoda o vykonaní práce/Dohoda o pracovnej činnosti
  • Veľkosť úväzku sa dohodne po vzájomnej konzultácii

Požiadavky na zamestnanca:

  • VŠ vzdelanie (najlepšie pedadogického zamerania) alebo študent VŠ pedagogickej
  • Skúsenosť a záujem o prácu s príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vítaný
  • Pozitívne naladenie

Dĺžka úväzku: September 2018 – august 2019

Platové ohodnotenie: 7,50 Brutto/hodina

V prípade záujmu zasielajte svoj životopis spolu so stručným motivačný listom, v ktorom opíšete lokalitu, v ktorej by ste mali záujem pôsobiť a Váš záujem o prácu v oblasti vzdelávania príslušníkov MRK na adresu galova@institutsgi.sk do 12.8.2018.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program efektívna verejná správa logo