Príbeh na tri písmená

Neviem, koľkí z vás by si napochytre spomenuli na nejakú pozitívnu informáciu spojenú s rómskou komunitou. Nepotrebujeme štatistiku tohto druhu.

Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

V nadväznosti na predchádzajúci humanitárny projekt, realizovaný pod záštitou IOM, sa v priebehu rokov 2007-08 poskytla humanitárna pomoc starším Rómom...

Zdravotná prednáška v Kokave

Zdravotná prednáška v Kokave

Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená...

Návšteva klientov projektu RHAP v obci Hrabušice

Návšteva klientov projektu RHAP v obci Hrabušice

Dňa 9.4.2008 som navštívila klientov v obci Hrabušice. Bola som veľmi prekvapená, keď mi hneď jedna starká povedala: “Ešte sa...

Medzinárodný Rómsky festival v Bratislave

Medzinárodný Rómsky festival v Bratislave

Dňa 18.5.2008 sa naši klienti v rámci projektu RHAP zúčastnili medzinárodného rómskeho festivale v Bratislave. Mnohí z našich klientov ešte...