TVOJ SPIŠ II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

TVOJ SPIŠ II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANý EURÓPSKOU úNIOU Občianske združenie ETP Slovensko sa od roku 2000 venuje komunitnej práci v zanedbaných regiónoch východného...

Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIš (v skratke FTS) bolo založené 11. novembra 2002 v Spišskom Hrhove. účelom a cieľom Združenia FTS...

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

V Iliašovciach v roku 2004 členovia OZ Roma Iliašovce realizovali s finančnou podporou Fondu TVOJ SPIš projekt s názvom „Pečieme...