The YOUR SPIŠ Fund

The YOUR SPIŠ Fund

Arising out of the YOUR SPIš Programme, the YOUR SPIš Fund (YSF), was established, on the initiative of ETP Slovakia,...

TVOJ SPIŠ II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

TVOJ SPIŠ II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANý EURÓPSKOU úNIOU Občianske združenie ETP Slovensko sa od roku 2000 venuje komunitnej práci v zanedbaných regiónoch východného...

Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIŠ

Združenie Fond TVOJ SPIš (v skratke FTS) bolo založené 11. novembra 2002 v Spišskom Hrhove. účelom a cieľom Združenia FTS...

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

Pečieme koláčiky pre seba i pre detičky

V Iliašovciach v roku 2004 členovia OZ Roma Iliašovce realizovali s finančnou podporou Fondu TVOJ SPIš projekt s názvom „Pečieme...