Hľadanie životného cieľa

Od januára prebieha v našom KC kurz Križovatky pre mladých z marginalizovanej rómskej komunity. Lektormi kurzu sú Eva Škopová a...

Príprava a nahrávanie CD

Príprava a nahrávanie CD

Členovia speváckeho krúžku z komunitného centra v Kokave sa začiatkom mája zúčastnili dvojdňového sústredenia (6. – 7.mája 2010) v Dome...

Vďaka mikropôžičkám si zveľadili obydlie

Vďaka mikropôžičkám si zveľadili obydlie

Mikropôžičky boli v našej obci pridelené 17 rodinám, ktoré si do konca apríla 2010 viditeľne skrášlili a zrekonštruovali svoje príbytky...

Mikropôžičky zlepšujú bývanie

Mikropôžičky boli v našej obci pridelené 17 rodinám, ktoré si do konca apríla 2010 viditeľne skrášlili a zrekonštruovali svoje príbytky...

Spoločná opekačka

Spoločná opekačka

V apríli 2010 sa uskutočnila spoločenská aktivita pre deti a mládež zo všetkých krúžkov ako aj pre deti, ktoré navštevujú...