Prvé kolegyne

Pribudli nám kolegyne. Počujete dobre. V našej stolárskej dielni pracujú okrem mužov už aj ženy. Nemyslíte si, nie sú to...

Prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce Nálepkovo

Prieskum sociálnych potrieb obyvateľov obce Nálepkovo

V rámci projektu predloženého na výzvu Iniciatívy Spoločenstva EQUAL s názvom TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií (MVO) do...

Núdzová pomoc v Nálepkove

Núdzová pomoc v Nálepkove

V rámci programu RHAP pracujem s vyše 150 klientmi, ktorí sa narodili pred rokom 1945. Vo väčšine prípadov sú to...

Nezamestnaní nevidiaci

Nezamestnaní nevidiaci

Pracujem v Klube práce v Levoči prvý mesiac. Kolegyňa a ja vedieme v stredu popoludnia pre našich nezamestnaných. V Levoči...

Malý krôčik vpred

Citát „Nech dvihne ruku ten, kto by sa chcel narodiť ako Róm“, rezonuje v mojich ušiach už dlhý čas.