Tím dobrovolníkov z Whirpoolu v Moldave n/B.

Tri mesiace po zahájení výstavby 12 nízkoštandardných bytov v piatok a v sobotu 19. – 20. júna 2009 na sídlisku...