Zdravotná prednáška v Kokave

Zdravotná prednáška v Kokave

Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená...

Healthcare lecture in Kokava

The clients of Kokava nad Rimavicou participated in social event and discussed their social situation and problems. The discussion was...