Our new flyer about Micro-loan program

Micro-loan program has been implemented by non-profit organization ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development in partnership with Habitat for...

Náš nový leták k Mikropôžičkovému programu

Mikropôžičkový program realizuje nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj od roku 2007 v partnerstve s Habitat for Humanity International...

Hľadáme nového vedúceho komunitného centra v Rankovciach

Človeka, ktorý:

Asistenti sa školili

Supervízorka klubov Krížom-krážom Zuzka Révészová školila včera asistentov ETP, ktorí denne vypomáhajú v školských kluboch a pri vzdelávacích aktivitách komunitného centra.

Švajčiari hodnotili projekt Komunita na ceste k prosperite

Cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci rozšírenej EÚ a prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov...