Náš nový leták k Mikropôžičkovému programu

Mikropôžičkový program realizuje nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj od roku 2007 v partnerstve s Habitat for Humanity International...

Hľadáme nového vedúceho komunitného centra v Rankovciach

Človeka, ktorý:

Asistenti sa školili

Supervízorka klubov Krížom-krážom Zuzka Révészová školila včera asistentov ETP, ktorí denne vypomáhajú v školských kluboch a pri vzdelávacích aktivitách komunitného centra.

Švajčiari hodnotili projekt Komunita na ceste k prosperite

Cieľom Švajčiarskeho finančného mechanizmu je prispieť k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov v rámci rozšírenej EÚ a prispieť k posilneniu bilaterálnych vzťahov...

Ako testovať na záver 2

Druhá časť školenia pre študentky štvrtého a piateho ročníka Prešovskej univerzity, ktoré budú v júni získavať výstupné údaje od žiakov navštevujúcich školské...