Ako testovať na záver 2

Druhá časť školenia pre študentky štvrtého a piateho ročníka Prešovskej univerzity, ktoré budú v júni získavať výstupné údaje od žiakov navštevujúcich školské...

Metodický deň v Podsadku

Dve desiatky účastníkov z Prešovského a Košického kraja sa dnes prišli pozrieť na otvorenú vyučovaciu hodinu so žiakmi prvého ročníka zo sociálne...

Leták Učíme sa učiť sa

Deti zo segregovaných rómskych komunít začínajú povinnú školskú dochádzku spravidla bez predchádzajúcej predškolskej prípravy.

Náš nový leták

ETP rozumie problémom a potrebám znevýhodnených obyvateľov, vďaka čomu si získalo ich dôveru. Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy a...

Tlačová správa – Metodický deň o inovatívnych edukačných postupoch

Metodický deň pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s vysokým počtom žiakov zo sociálne znevýhodnených rómskych komunít predstaví aplikáciu a edukačné...