Ako testovať na záver 2

Druhá časť školenia pre študentky štvrtého a piateho ročníka Prešovskej univerzity, ktoré budú v júni získavať výstupné údaje od žiakov navštevujúcich školské kluby v základných školách vo Veľkej Ide, PodsadkuHerľanoch, bola zameraná na jazykovú oblasť. Včerajšie školenie v kancelárii ETP viedla výskumná pracovníčka Helena Franke, ktorá pôsobí v Prahe. Aj testovaciu batériu v jazykovej oblasti navrhli a pripravili výskumníci z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity, ktorá náš kontrolovaný experimentálny výskum s náhodným výberom žiakov 1. ročníka základnej školy odborne zastrešuje.

Podporujú naše úsilie the-velux-foundations_logo
ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux a Karpatskej nadácie