Rozbehnutie činnosti včelárov

Rozbehnutie činnosti včelárov

V roku 2004 komunita v obci Prakovce prostredníctvom tamojšieho občianskeho združenia Radosť Prakovce realizovala projekt s názvom Rozbehnutie činnosti včelárov.

Humanitný a sociálny program

Počas druhej svetovej vojny obzvlášť trpeli niektoré veľké skupiny obyvateľov európskych štátov. Mnohí z nich toto utrpenie ani neprežili a...