Projekt s názvom Detské ihrisko

Projekt s názvom Detské ihrisko pri MŠ je projektom 6. grantového kola Spolku hrhovskej mládeže. Absencia verejného – obecného ihriska...

Výroba úžitkových predmetov

Výroba úžitkových predmetov

Časť pokladu ľudového umenia sa dostáva do povedomia verejnosti oživením starého tkáčskeho remesla. V Dielni úžitkového umenia v Nálepkove v...

Annual Report 2006

Annual Report 2006

Download HERE.