Príbeh na týždeň

Niekoľkominútový príbeh o výstavbe domov pre Rómov, ktoré vyrástli vďaka spolupráci iniciatívnych rodín s ETP Slovensko, vysiela Slovenský rozhlas celý...

Sme nominovaní na Cenu Nadácie Orange

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nominované v kategórii Sociálna inklúzia.

Vydali sme Andal o dživipen 2

Veríte, že vždy sa dá vrátiť a začať odznova?

Splňme si svoj sen

Výsledky Sporiaceho programu potvrdzujú, že aj klienti a rodiny, ktoré sú dlhodobo poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo majú len veľmi...

O našej klientke

Na aktualne.sk nájdete dnes rozhovor s modernou, mladou ženou Svetlanou Porčogošovou zo Starej Ľubovne-Podsadku o tom, ako sporila, až kým...