Pomôcť tam, kde treba – Video

Pomôcť tam, kde treba – Video

Diskusia na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,

Komplexný prístup – Video

Komplexný prístup – Video

Slávka Mačáková a Slávo Kutaš z ETP a Stanislav Hada, starosta Rankoviec na odbornom seminári o sociálnom bývaní,

Ako je to vo svete – Video

Ako je to vo svete – Video

Katarína Smatanová na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,

Moldava nad Bodvou – Budovanie nových domov

Mesto Moldava nad Bodvou spoločne s ETP Slovensko začalo nový projekt pre štyri rodiny. Cieľom projektu je spoločne s osadníkmi,...

Sporiaci program IDA

Sporiaci program IDA, ktorý pripravilo občianske združenie ETP Slovensko, je určený pre marginalizované skupiny obyvateľstva, ktorých životné podmienky a podmienky...