Komplexný prístup – Video

Slávka Mačáková a Slávo Kutaš z ETP a Stanislav Hada, starosta Rankoviec na odbornom seminári o sociálnom bývaní, ktorý zorganizovalo ETP Slovensko v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 26. júna 2013.

Video