Pomôcť tam, kde treba – Video

Diskusia na odbornom seminári  o sociálnom bývaní,ktorý zorganizovalo ETP Slovensko v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 26. júna 2013 v Bratislave.

Video