Sporiaci program IDA

Sporiaci program IDA, ktorý pripravilo občianske združenie ETP Slovensko, je určený pre marginalizované skupiny obyvateľstva, ktorých životné podmienky a podmienky na bývanie sú podpriemerné, ba až nevyhovujúce. Sporitelia si počas určitého obdobia, zväčša 1 alebo 2 roky, sporia na vopred určený cieľ. Pre niektorých z nich je týmto cieľom oprava strechy, či dostavba izby, iní si sporia na výmenu okien, prípadne na kúpeľňu. Cieľom tohto programu je naučiť jeho účastníkov myslieť na budúcnosť a plánovať si ju a tiež naučiť ich sporiť, aj napriek ich skromnému príjmu.

Podmienky sporiaceho programu sú jasné, ale aj prísne. Sporitelia si musia otvoriť vkladnú knižku, na ktorú mesačne ukladajú vopred dohodnuté čiastky počas určitého obdobia. Počas tohto obdobia nesmú vynechať ani jeden vklad a tiež nesmú z vkladnej knižky vybrať ani najmenšie množstvo peňazí. Tí, ktorí dodržia podmienky sporiaceho programu, dostanú po ukončení sporenia bonus vo výške nasporenej sumy. Ich finančné prostriedky sa teda zdvojnásobia. Po ukončení sporenia sa môžu následne zapojiť aj do mikropôžičkového programu. Nasporené financie spoločne s finančnými prostriedkami z mikropôžičky môžu následne využiť na zlepšenie kvality svojho bývania.

Finančné prostriedky zabezpečujúce chod sporiaceho programu sú pokryté zo zdrojov Open Society Institute.

Ida_2 Ida_3 IDA_1