Improvement of housing quality of low-income families in Nalepkovo

Improvement of housing quality of low-income families in Nalepkovo

The project is based on long-term cooperation among local authorities, active non-profit organizations in Nalepkovo and Civic Association ETP Slovakia...

Projekt Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami v Nálepkove

Projekt je pripravený na základe dlhoročnej partnerskej spolupráce medzi samosprávou, aktívnymi neziskovými organizáciami v obci a Občianskym združením ETP Slovensko...