Improvement of housing quality of marginalized Roma families

Improvement of housing quality of marginalized Roma families

Implementer: Civic Association ETP Slovakia – Center for Sustainable Development

Zlepšenie kvality bývania v rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku

Realizátor: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Sexuálna výchova

Sexuálna výchova

V mesiaci november sa v našom komunitnom centre uskutočnilo školenie „Sexuálna výchova“. Všetci sme boli vo veľkom očakávaní, čo nové...

Práca s počítačom

Práca s počítačom

V rámci projektu ,,Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“  prebieha viacero vzdelávacích aktivít v dvanástich komunitných centrách.

Working with PC

Working with PC

There are educational activities taking place in twelve municipalities within „Community Bridge Building in Central and Eastern Slovakia“ project.