Vzdelávanie nikdy nie je zbytočné

To je názov článku v Zajtrajších novinách, v ktorom poskytla rozhovor naša kolegyňa Irma Horváthová, vedúca komunitného centra v Moldave nad...

Školenie FIE – 2. časť

Druhou časťou pokračuje v Herľanoch školenie komunitných pracovníkov ETP a učiteľov základných škôl, ktorí vo svojej práci s deťmi uplatňujú...

Socioterapia o ETP

Aprílové číslo elektronického časopisu Socioterapia uverejnilo pod názvom Sociálne laboratórium článok o práci a výsledkoch ETP. Článok zaradili na začiatok...