Školenie FIE – 2. časť

Druhou časťou pokračuje v Herľanoch školenie komunitných pracovníkov ETP a učiteľov základných škôl, ktorí vo svojej práci s deťmi uplatňujú akceleračnú metódu Feuersteinovho obohacovania (FIE). Lektorkou je aj tentoraz PaedDr. Eva Váňová z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.