Hlavné charakteristiky programu RFEP

Cieľom tohto vzdelávania bolo nasmerovať väčšiu pozornosť troch vekových skupín (deti, tínedžeri, dospelí) na problematiku financií, na oboznámenie sa s...

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa za rok 2008

Na stiahnutie TU.