Project Summary RFEP

The concept was to raise the level of awareness of three age groups (children, teenagers, adults, both men and women)...

Hlavné charakteristiky programu RFEP

Cieľom tohto vzdelávania bolo nasmerovať väčšiu pozornosť troch vekových skupín (deti, tínedžeri, dospelí) na problematiku financií, na oboznámenie sa s...

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa za rok 2008

Na stiahnutie TU.