Záverečná správa projektu 6. grantového kola

Záverečná správa projektu 6. grantového kola s názvom „Klub milovníkov literatúry“

Kritéria výberu

Kritéria výberu

Pri výbere obcí a miest sa prihliadalo na splnenie nasledovných kritérií:

Oddychová zóna

Oddychová zóna

Projekt s názvom Oddychová zóna vo dvore Komunitného sociálneho klubu (2004) je projektom 6. grantového kola Fondu TVOJ SPIš.

Annual Report 2004-2005

Annual Report 2004-2005

Download HERE.