A special Norwegian visit

Natália Pilipčuková, a teacher at the Elementary School in Veľká Ida, was recently delighted to welcome a group of eighteen...

Veľkonočné prianie

… za nás všetkých vytvoril Lukáš Oláh.

Veľkonočný pozdrav z Rankoviec

Čakáme na Veľkú noc, 

SAVE THE DATE May 29, 2018 Bratislava

At the Final Conference of the project Building the Hope – Improving Life in Roma Ghettos, which we organize on...

Konferencia Budujeme nádej

Na záverečnej konferencii rozsiahleho projektu Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách, ktorú organizujeme 29. mája 2018 v hoteli Mercure...