Gypsy Spirit 2009

17. apríl 2009 – Vyjadrenie odbornej poroty k projektu Gypsy Spirit 2009

Deti z osady sporia

Deti z osady sporia

V komunitnom centre Moldava Nad Bodvou prebehol pilotný projekt pod názvom Poznaj svoje peniaze.

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zaradenia sa na trh práce

V termíne od 27. apríla do 7. mája 2009 sa na Čingove uskutočnilo školenie budúcich komunitných sociálnych pracovníkov – budúcich lektorov...