Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zaradenia sa na trh práce

V termíne od 27. apríla do 7. mája 2009 sa na Čingove uskutočnilo školenie budúcich komunitných sociálnych pracovníkov – budúcich lektorov nezamestnaných z dvanástich obcí na strednom a východnom Slovensku.

Unikátne, inovatívne školenie Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zaradenia sa na trh práce bolo vyvinuté v USA organizáciou Dovetail Consulting pre školenie dlhodobo nezamestnaných. 

Nezamestnaní sa počas školenia Križovatky naučia porozumieť prečo život závislý na sociálnych dávkach nevyrieši ich životné ťažkosti. Študenti sa naučia ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu a využiť ju na úspešný život. Križovatky umožňujú nezamestnaným študentom objaviť nové spôsoby hľadania a udržania si zamestnania, riešenia konfliktov, ponúkajú im rozmanité motivačné stratégie.

Kurz Križovatky používa skutočné životné príbehy, životné múdrosti a veľa humoru, privádza študentov k situácii, v ktorej obavy zo zmeny miznú, ale naopak sú vítané. Kurz Križovatky ukazuje študentom, kde sa nachádzajú (uviazli), ukazuje im potrebu ísť ďalej, čím ich posúva dopredu a zároveň im umožňuje vidieť, čo za sebou zanechávajú (odkaz).

Kurz je určený dlhodobo nezamestnaným, ľuďom, ktorí sa často ocitávajú v situáciách, pre ktoré je úspech takmer nemožný, a to najmä v dôsledku nesprávneho porozumenia zdravým vzťahom, rodine a okolnostiam, do ktorých sa narodili, alebo nedostatku vzdelania, vývojových porúch a negatívnych postojov.

Školenie budúcich lektorov na Slovensku zorganizovalo ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj s finančnou podporou Veľvyslanectva USA v SR, Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska v SR, nadácie Friedrich Ebert Stiftung a Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.