Návšteva pilotného projektu v Maďarsku

Spoločnosť pre mestský rozvoj v meste Pécs v Maďarsku je organizácia zameraná na projekty mestskej sociálnej rehabilitácie.

Poďakovanie firme Otherm

Poďakovanie firme Otherm

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj týmto vyjadruje poďakovanie

Správa z činnosti  – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Správa z činnosti – „Premostňovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“

Projekt sa začal realizovať v októbri 2009 v už existujúcich priestoroch komunitného centra a v spolupráci s miestnou samosprávou, ktorá...

Križovatky – rozvoj osobnosti a program opätovného zaradenia sa na trh práce

V termíne od 27. apríla do 7. mája 2009 sa na Čingove uskutočnilo školenie budúcich komunitných sociálnych pracovníkov – budúcich lektorov...