Návšteva pilotného projektu v Maďarsku

Spoločnosť pre mestský rozvoj v meste Pécs v Maďarsku je organizácia zameraná na projekty mestskej sociálnej rehabilitácie.Od roku 2015 realizovala päť projektov v štyroch častiach mesta: Péscbánya, György-telep, Hősök tere, Pécs-Somogy.
Školiace centrum v časti Pécsbánya, ktoré sme koncom januára tohto roku navštívili, poskytuje v rámci pilotnej aktivity vzdelávanie štrnástim nezamestnaným obyvateľom miestnej rómskej komunity. Účastníci si počas troch mesiacov (6.11.2018 – 6.2.2019), pod vedením odborných majstrov budovali pracovné návyky a získavali remeselné zručnosti, čo podporilo ich šance uplatniť sa na pracovnom trhu. V stolárskej dielni vznikol pod rukami piatich pracovitých žien a deviatich mužov čalúnený nábytok do materských škôl.