Ponuka stáže: Projektový asistent/ projektová asistentka

Hľadáme študenta/tku VŠ, ktorý spolu s nami chce pracovať na projektoch, ktorých cieľom je  zväčšovať možnosti ľuďom z vylúčených komunít

Kazuistika: Vladimíra Fortunová, lektorka FIE

ETP Slovensko bola prvá organizácia na Slovensku, ktorá pri vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít začala využívať metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania

Škola hrou aj logikou

V Starej Ľubovni pokračuje príprava účastníkov druhošancového vzdelávania na príjimacie pohovory na stredné školy.

Pomocná ruka z nezamestnanosti

Na základe dlhoročných skúseností, ako aj opierajúc sa o metodiku školenia „ Z chudoby k sebestačnosti“, sme navrhli dotazník,

Návšteva pilotného projektu v Maďarsku

Spoločnosť pre mestský rozvoj v meste Pécs v Maďarsku je organizácia zameraná na projekty mestskej sociálnej rehabilitácie.