Škola hrou aj logikou

V Starej Ľubovni pokračuje príprava účastníkov druhošancového vzdelávania na príjimacie pohovory na stredné školy.  Počas minulého týždňa prebiehali doučovania z matematiky a slovenčiny, cudzie jazyky si mládež precvičila hrou pexesa a vypĺňaním osemsmeroviek. Čas pre vypĺňanie prihlášok na stredné školy sa blíži, a tak chlapcom a dievčatám prajeme, aby si vybrali štúdium, ktoré im bude prinášať radosť a zábavu!

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.