A town with a rich history

A town with a rich history

A town with a rich history and handicraft traditions used to be famous mostly due to the travertine excavation in...

Mestečko s bohatou históriou

Mestečko s bohatou históriou

Mestečko s bohatou históriou a remeselníckym charakterom sa v minulosti preslávilo najmä ťažbou travertínu. Dnes patrí do okresu Levoča. Na...