Radosť starkých stojí za to

V mesiacoch september a október prebehli v komunitných centrách v Rankovciach, vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni – Podsadku aktivity zamerané na pomoc starkým zapojeným...

Výročná správa 2018-19

Výročná správa 2018-19

Výročná správa na stiahnutie TU.

Umením porazili predsudky

Hŕstka ľudí našla odvahu prísť na Luník IX počas konania Bielej noci. V nedeľu, 6.10.2019,  sa prvýkrát uskutočnila umelecká inštalácia projekt...

Inšpiratívny workshop priniesol výmenu skúseností medzi mestami Praha a Košice

V pondelok, 14. októbra 2019, ETP Slovensko v spolupráci s Integračním centrom Praha a Magistrátom hlavního města Praha zorganizovali workshop...

The inspirational workshop brought an exchange of experience between Prague and Košice

On Monday, October 14, 2019, ETP Slovakia in cooperation with the Integration Center Prague and the Prague City Hall organized...