Inšpiratívny workshop priniesol výmenu skúseností medzi mestami Praha a Košice

V pondelok, 14. októbra 2019, ETP Slovensko v spolupráci s Integračním centrom Praha a Magistrátom hlavního města Praha zorganizovali workshop v priestoroch Magistrátu mesta Košice.

Bol určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o tému integrácie na lokálnej úrovni – pracovníkom samosprávy, inštitúcií verejnej správy, neziskových organizácií, kultúrnym, interkultúrnym a sociálnym pracovníkom, či aktivistom. Zúčastnilo sa ho takmer 30 ľudí, vrátane zástupcov niektorých menšín, ktoré v Košiciach žijú.

Jan Janoušek – specialista integrace cizinců z Magistrátu hlavního města Praha hovoril o agende a fungovaní Oddelenia národnostných menšín a cudzicov, predstavil činnosť Komisie hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců, ale aj o grantových programoch, ktoré sú zamerané na podporu integračných aktivít. Porozprával ako sa tvorí Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců a ako pracujú s akčným plánom. Luboš Kožíšek a Veronika Spiegelová predstavili činnosť Integračního centra Prahy ako organizácie, ktorá bola pražským magistrátom založená a je aktívne podporovaná. Opísali aj základné trendy v národnej integračnej politike ČR. Sieť integračných centier je považovaná za jeden z hlavných nástrojov na podporu lokálnej integrácie.

Košice s Prahou zdieľajú časť histórie, sú si kultúrne podobné a istú podobnosť v trende vývoja migrácie je možné tiež nájsť. Košice sú teraz tam, kde bola Praha asi pred 20 rokmi. Skúsenosti s riešeniami pre integráciu cudzincov na úrovni samosprávy bola preto maximálne inšpiratívna a veríme, že posunie mesto Košice o kus vpred.