Radosť starkých stojí za to

V mesiacoch september a október prebehli v komunitných centrách v Rankovciach, vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni – Podsadku aktivity zamerané na pomoc starkým zapojeným do projektu Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť (EVZ).

Vo Veľkej Ide sa do workshopu zapojili predškoláci i deti z mentorského programu. Kým tí najmenší potešili starkých výrobkami z krepového papiera, tancom, básničkami a spevom, starší súťažili v pečení jahodovej bublaniny a tak sa postarali o občerstvenie.

V Rankovciach deti navštívili starkých osobne. Najprv im odovzdali hygienické balíčky a potom v komornej domácej atmosfére počúvali príbehy predkov. „Najkrajšia bola radosť starkých a ich slová vďaky, že sme sa s nimi porozprávali a spríjemnili im popoludnie,“ vyjadril sa jeden z mládežníkov.

Október je mesiacom úcty k starším a deti a mladí zo Starej Ľubovne – Podsadku vlastnoručne vyrobili pre najstarších spoluobčanov malé darčeky – ružence.