Zápalky

Hlavolamy a hádanky so zápalkami si deti v komunitnom centre Stará Ľubovňa-Podsadek obľúbili. Snažíme sa nimi rozvíjať ich logické myslenie,

Keď padajú listy

Aj do Veľkej Idy zavítala farebná jeseň a okolie komunitného centra „zatopila“ suchými listami.

Október – Mesiac úcty k starším

Deti zo školského klubu v komunitnom centre Rankovce si pripomenuli myšlienky Mesiaca úcty k starším.

Amaro Jilo seniorom

V Spišských Tomášovciach na Dni úcty k starším vystúpil miestny rómsky súbor Amaro Jilo. Seniorov obdarovali nielen svojimi piesňami a tancami,

Štvrté pracovné stretnutie RARE

V Brne sa v dňoch 15. – 18. októbra 2018 uskutočnilo štvrté stretnutie partnerov projektu Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia...