Štvrté pracovné stretnutie RARE

V Brne sa v dňoch 15. – 18. októbra 2018 uskutočnilo štvrté stretnutie partnerov projektu Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v začleňovaní na trh práce.
Zúčastnili sa na ňom viac ako tri desiatky odborných pracovníkov zo šiestich krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska,  ktoré sa podieľajú na realizácii projektu.

Prvý deň stretnutia bola na programe inventúra stavu projektu a vyjasňovanie administratívnych, finančných a komunikačných otázok.

Druhý deň, keď sa preberali pilotné projekty, bol pre ETP Slovensko bol zvlášť dôležitý. Naša organizácia má na starosti všetky pilotné projekty, ktoré sa v rámci celého RARE projektu rozvíjajú v šiestich krajinách. Vlastným projektom ETP je program komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX Budujeme nádej na Luníku IX.  V Brne nás reprezentovali riaditeľka Slávka Mačáková, experti Miroslav Pollák a  Lenka Czikková.

Popoludnie druhého dňa patrilo práci v skupinách. Výsledkom je okrem iného dohoda o návšteve zástupcov ETP Slovensko vo Veľkom Tarnove v Bulharsku v decembri tohto roku. Opätovná návšteva bulharského partnera sa predbežne dohodla na január 2019 v Košiciach. Táto časť pracovného stretnutia sa zamerala na zabezpečenie a prípravu nasledujúceho obdobia projektu tak, aby všetky jeho aktivity priniesli efekt a úžitok. Účastníci sa dohodli aj na deľbe zodpovednosti za garantovanie výsledkov projektu, ktorých súčasťou budú konkrétne inovatívne služby posilňujúce odbornosť profesionálnych pracovníkov v rómskych komunitách.

Tretí deň absolvovali účastníci školenie facilitácie stretnutí, školení a tréningov rôznorodých projektov.

Medzinárodný projekt Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje je určený na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy, zameriava sa na sociálne inovácie, prináša  nový pohľad na rómsku komunitu v miestnej ekonomike a na trhu práce a otvára nové témy. Financovaný je z prostriedkov Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), programu Interreg Európskej únie. Zo Slovenska na ňom okrem ETP participuje Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.