Zápalky

Hlavolamy a hádanky so zápalkami si deti v komunitnom centre Stará Ľubovňa-Podsadek obľúbili. Snažíme sa nimi rozvíjať ich logické myslenie, kognitívne schopnosti a vzájomnú spoluprácu. Tieto úlohy, ako sme zistili, motivujú deti k ďalšiemu učeniu sa. Ich náročnosť vyberáme primerane schopnostiam detí, aby ich splnenie motivovalo k ďalšej práci.

Popri aktivitách FIE sa pomaly pripravujeme aj na Vianoce a začali sme so zhotovovaním vianočných sviečok.

Svoj sviatok v komunitnom centre oslávili Kristián a Lukáš.