Amaro Jilo seniorom

V Spišských Tomášovciach na Dni úcty k starším vystúpil miestny rómsky súbor Amaro Jilo. Seniorov obdarovali nielen svojimi piesňami a tancami, ale aj kvietkami, ktoré z papiera a kartónu zhotovili deti. Pozvali aj našich klientov, zapojených do projektu Sociálna inklúzia preživších Rómov prostredníctvom poskytovania doplnkových sociálnych služieb, na ktorom ETP spolupracovalo s obcou. Babky a dedkov, ktorí z rôznych dôvodov na podujatie nemohli prísť, navštívili členovia Amaro Jilo doma a strávili s nimi pekné popoludnie. Podarovali im milé maličkosti a len pre nich zatancovali a zaspievali.