Krúžok ručných prác

Krúžok ručných prác

Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku sme v obci Nálepkovo zapojili mládež do krúžku ručných prác.

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Správa z činnosti „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ KC Kokava nad Rimavicou.

Ukončenie výstavby nízkoštandardných bytov v Moldave nad Bodvou

MOLDAVA NAD BODVOU – V predvečer zahájenia Európskeho roka boja proti chudobe 2010 bude dnes v Moldave nad Bodovou na...

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...