Krúžok ručných prác

Krúžok ručných prác

Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku sme v obci Nálepkovo zapojili mládež do krúžku ručných prác.

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Správa z činnosti „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ KC Kokava nad Rimavicou.

Ukončenie výstavby nízkoštandardných bytov v Moldave nad Bodvou

MOLDAVA NAD BODVOU – V predvečer zahájenia Európskeho roka boja proti chudobe 2010 bude dnes v Moldave nad Bodovou na...

Community centers

The overall approach of Civic Association ETP Slovakia is based on an acknowledgement that social, educational, environmental, health, job and...

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...