Hľadáme kolegyne/kolegov do KC vo Veľkej Ide

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra; jedno pracovné miesto asistenta odborného...

Hľadáme kolegyne/kolegov do KC v Starej Ľubovni – Podsadku

Vyhlasujeme výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra; jedno pracovné miesto asistenta odborného...

Hodnotiaca správa k činnosti školských FIE klubov

V rámci pravidelného hodnotenia činnosti FIE klubov zverejňujeme správu určenú pre nášho súkromného donora – spoločnosť Hollen, s.r.o,

Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice

 Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice je jedným z výstupov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom projektu je

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA.