Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

…alebo komunitná práca v znevýhodnených komunitách, sa snaží odovzdať čitateľom postrehy a pozorovania všetkých zainteresovaných pri realizácii projektov zameraných na komunitný...

Chránené heslom: (Slovensky) Pracovný poriadok ETP

Chránené heslom: (Slovensky) Pracovný poriadok ETP

Článok nemá zhrnutie, pretože je chránený.