Publikácia Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia

…alebo komunitná práca v znevýhodnených komunitách, sa snaží odovzdať čitateľom postrehy a pozorovania všetkých zainteresovaných pri realizácii projektov zameraných na komunitný rozvoj na Slovensku. Opornými miestami komunitnej práce sú pre ETP komunitné centrá. Sú zároveň križovatkami stretnutí tých, ktorí prichádzajú so svojimi starosťami, s tými, ktorí im chcú pomôcť.

Publikácia na stiahnutie: Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodneného prostredia