Prvé rodičovské združenie a prvé pokroky – čo sa udialo na predškolskej príprave

V  komunitných centrách vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni – Podsadku beží už mesiac predškolská príprava.

Video Učme sa učiť sa

Pozrite si krátke video o tom, ako sa učíme učiť sa.

Klub predškolskej výchovy v Nálepkove

Klub predškolskej výchovy v Nálepkove, v rómskej osade Grün bol založený 1. 12. 2001 ako súčasť projektu Vzdelanie – život...

Materská škola

Materská škola

Je známe, že Rómovia milujú svoje deti. Rómskym matkám záleží na tom, aby ich deti boli zdravé, veselé a aby...

Detský park Slniečko

Milá slávnosť sa uskutočnila 6. októbra 2004, keď v dopoludňajších hodinách bola slávnostne prestrihnutá páska na bráne detského parku Slniečko....