Video Učme sa učiť sa

Pozrite si krátke video o tom, ako sa učíme učiť sa.

Podporujú naše úsilie the-velux-foundations_logo logo_friedrich_ebert_stiftung-svg
Video Učíme sa učiť sa vzniklo vďaka podpore Nadácií Velux, Nadácie Friedrich Ebert Stiftung a Programu rozvoja rómskych komunít, ktorý realizuje Karpatská nadácia v partnerstve s Nadáciou Ekopolis