Ako motivovať žiakov z MRK k štúdiu na strednej škole?

Vo štvrtok, 27. marca 2014, sa v budove Košického samosprávneho kraja konal pracovný seminár na tému Zvýšenie motivácie a šancí žiakov...

„It′s amazing to see the children working hard to please their teacher.“

In the past week a second week of supervision within the project „Let′s learn how to learn“ was presented by...

„Je úžasné vidieť, ako deti tvrdo pracujú, aby potešili svojich učiteľov.“

V uplynulom týždni sa konala už druhá supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa s lektorkou z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli, pani Nechamou Tzaban....

Feuersteinova metóda: nejde iba o obsah, ale o proces

V tomto týždni (17.3. – 21.3.) k nám znova zavítala pani Nechama Tzaban z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli. Už po druhýkrát sa totiž konala...

Feuerstein Method: not only the content, but the process

During the week of March of 17th to 21st Mrs. Nechama Czaban, lecturer from Feuerstein Institute in Israel, visited us...