Ako motivovať žiakov z MRK k štúdiu na strednej škole?

Vo štvrtok, 27. marca 2014, sa v budove Košického samosprávneho kraja konal pracovný seminár na tému Zvýšenie motivácie a šancí žiakov...

„Je úžasné vidieť, ako deti tvrdo pracujú, aby potešili svojich učiteľov.“

V uplynulom týždni sa konala už druhá supervízia v rámci projektu Učme sa učiť sa s lektorkou z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli, pani Nechamou Tzaban....

Feuersteinova metóda: nejde iba o obsah, ale o proces

V tomto týždni (17.3. – 21.3.) k nám znova zavítala pani Nechama Tzaban z Feuersteinovho inštitútu v Izraeli. Už po druhýkrát sa totiž konala...

Učíme sa, kto sme a odkiaľ pochádzame

V rámci projektu Art4Rom sme vám predstavili už dva umelecké krúžky, v Košiciach – Šaci a v Rudňanoch.

Máme talent a chceme vám ho ukázať!

V utorok, 4. marca, sme navštívili tanečno-divadelný krúžok v KC Rudňany, ktorý vedie pani Kvetka Berkyová. Pri nacvičovaní rómskych tancov deťom pomáha...