Učíme sa, kto sme a odkiaľ pochádzame

V rámci projektu Art4Rom sme vám predstavili už dva umelecké krúžky, v Košiciach – Šaci a v Rudňanoch.

Máme talent a chceme vám ho ukázať!

V utorok, 4. marca, sme navštívili tanečno-divadelný krúžok v KC Rudňany, ktorý vedie pani Kvetka Berkyová. Pri nacvičovaní rómskych tancov deťom pomáha...

Visit of the Ambassador of the Royal Norwegian Embassy

On Tuesday February 25th we had the opportunity to spend a day with Mrs. Inga Magistad, Ambassador from the Royal Norwegian...

Návšteva ambasádora kráľovskej Nórskej ambasády

V utorok, 25.2.2014, sme mali možnosť stráviť deň s pani Ingou Magistad, veľvyslankyňou Nórskeho kráľovstva na Slovensku, a predstaviť jej...

„Vo svete Rómov slnko svieti po celý čas.“

Lenka Kováčová, vedúca krúžku Tvorivé ruky v komunitnom centre v Košiciach – Šaci navrhla deťom aj takúto tému na spracovanie. Výsledok môžete...