Učíme sa, kto sme a odkiaľ pochádzame

V rámci projektu Art4Rom sme vám predstavili už dva umelecké krúžky, v Košiciach – Šaci a v Rudňanoch. Ďalším z pätice komunitných centier, v ktorých projekt prebieha, je KC v Podsadku v Starej Ľubovni. Popoludňajší IT a čitateľský krúžok tu vedie Daniel Ščigulinský a pravidelne ho navštevujú dievčatá a chlapci vo veku 12 – 15 rokov.Na krúžku sa deti učia nielen pracovať s počítačom a internetom, ale tiež si čítajú rônze rozprávky či píšu diktáty. Odkedy v komunitných centrách prebieha projekt Art4Rom, spoločne sa venujú rómskej kultúre a zvykom. „Porovnávame rómsku a indiánsku kultúru. Robili sme nejaké výtvarné práce. Chystáme sa nacvičiť aj nejaké rómske tance, ktorú budú súčasťou záverečného vystúpenia v júni.“ hovorí Daniel.

V pondelok, 10. marca, sa deti pustili do maľovania rómskej vlajky. Vedúci krúžku, Daniel, sa s deťmi rozprával o tom, čo symbolizujú jednotlivé farby na vlajke a aký význam má vozové koleso, nachádzajúce sa uprostred vlajky. Deti sa do rozhovoru zapájali a množstvo informácií samy vedeli. Potom sa už pustili do práce v skupinách. Výsledkom ich činnosti sú krásne a živé obrazy, ktoré môžete vidieť na fotografiách.

Počas dvoch spoločne strávených hodín však neostalo len pri maľovaní. Po dokončení prác sa deti znovu rozdelili do skupín a nacvičili si, ako vyzerá tradičná rómska svadba a tiež tradičný rómsky pohreb. Aby ich predstavenie pôsobilo dôveryhodne, obliekli si kostýmy a do svojich rolí ženícha, nevesty či kňaza sa úplne vžili.

Cieľom projektu Art4Rom je zviditeľniť rómsku kultúru, naučiť deti viac o hodnotách a tradíciách Rómov, zapojiť ich do rôznych umeleckých aktivít, aby mohli rozvíjať svoj talent a prispieť k zlepšeniu ich komunikačných zručností. Záverečné vystúpenie a výstava umeleckých prác a výrobkov detí  im pomôže získať zdravé sebavedomie a odvahu prezentovať svoje nadanie pred verejnosťou.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.