„Vo svete Rómov slnko svieti po celý čas.“

Lenka Kováčová, vedúca krúžku Tvorivé ruky v komunitnom centre v Košiciach – Šaci navrhla deťom aj takúto tému na spracovanie. Výsledok môžete vidieť na fotografii.

Tvorivé ruky talentovaných detí z komunitného centra v Šaci

Krúžok prebieha od začiatku februára v rámci projektu ART4Rom (Umenie pre Rómov). Lenka Kováčová tvorí s deťmi dvakrát týždenne množstvo nápaditých výtvarných prác. Všetky kresby a výrobky, ktoré deti na krúžku tvoria, sa týkajú tradícií a histórie či rodinného života Rómov a tiež tradičnej rómskej hudby a tanca. Na prvom stretnutí Lenka deťom prečítala príbeh O pravlasti Rómov, kde sa dozvedeli množstvo informácií o pôvode a tradíciách Rómov.

V prvej výtvarnej práci deti znázornili tradičné oblečenie rómskych žien, ďalšie práce znázorňujú kočovný život Rómov, posedenie detí pri ohni či tradičnú rómsku rodinu. Vedúca krúžku Lenka sa snaží deti inšpirovať a prinášať stále nové nápady a techniky tvorby. Tvorivé ruky však nie sú len o maľbe. Deti  pri tvorbe používajú množstvo rôznych materiálov, ako napríklad krepový papier či kusy látok.

Všetky práce detí budú po ukončení projektu uverejnené na spoločnej výstave, ktorá bude otvorená pre verejnosť. Na výstavu sa deti už teraz tešia, chcú totiž všetkým ukázať, ako vedia pretaviť svoje pocity a myšlienky do obrazov.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.