Máme talent a chceme vám ho ukázať!

V utorok, 4. marca, sme navštívili tanečno-divadelný krúžok v KC Rudňany, ktorý vedie pani Kvetka Berkyová. Pri nacvičovaní rómskych tancov deťom pomáha pani Iveta Kandráčová. Deti si každý týždeň precvičujú divadelnú scénku o vzniku rómskej vlajky, učia sa nové tance a tiež trénujú svoj spev.

Pozrite si krátke video, v ktorom uvidíte, aké talentované sú tieto deti a ako sa snažia ukázať, že majú ozajstnú chuť na sebe pracovať.

Výsledné predstavenie s tancami a spevom deti predvedú na záverečnom vystúpení, kde bude mať verejnosť možnosť vidieť všetky výtvarné práce či tanečno-divadelné predstavenia detí, ktoré navštevujú krúžky v rámci projektu Art4Rom.

The ART4Rom project has been funded with the support
from the European Commission.